Čakovec korak ispred u planiranju narudžbi na pretrage u mikrobiološkom laboratoriju

U zavodu za javno zdravstvo Međimurske županije u Čakovcu na COVID-19 testiranja dolazi 400 pacijenata dnevno. Organizacija naručivanja i uzimanja uzoraka tolikog broja pacijenata je zahtjevan proces. Donedavno se naručivanje radilo ručno korištenjem standardne uredske kalendar aplikacije (Google calendar).

Uvođenje naručivanja pacijenata  kroz sustav Argosy značajno je  ubrzalo  proces unosa narudžbi i uzimanja uzorka kod pacijenata.

Zavod definira raspoložive termine za COVID-19 testiranja.  Prilikom unosa narudžbe u Argosy kalendar raspoloživih termina sustav će dohvatiti eUputnicu za pacijenta, pa se taj postupak ne mora ponavljati kod prijema pacijenta. Za sve pacijente unaprijed se iz plana narudžbi rade naljepnice. Kod dolaska pacijenta na testiranje pripremljenu naljepnicu samo se postavi na epruvetu s uzorkom. Kako su podaci o pacijentu već u sustavu smanjuje se i vrijeme za upis pacijenta. Cijeli je proces znatno ubrzan uz gotovo u cijelosti eliminiranu  mogućnost greške koje su nastajale ručnim ponekad nečitkim upisivanjem imena pacijenata.

ZZJZ Čakovec s Hrvatskim zavodom za zdravstveno planira uključenje u sustav e-naručivanja pacijenata. Termini testiranja mogu biti na raspolaganju liječnicima primarne zdravstvene zaštite i drugim institucijama koje imaju ovlasti upućivanja. Na taj način pacijenti bi mogli na pregled dolaziti u unaprijed definirano vrijeme smanjujući redove čekanja i rizik od širenja zaraze.

Vjerujemo da će ovaj primjer dobre prakse biti poticaj i drugim zavodima za unapređenje procesa organizacije uzimanja uzoraka. Ponosni smo što našim rješenjima omogućavamo naprednim korisnicima optimizaciju postojećih procesa.