Reforma obračuna dohotka i Argosy ERP – još jedna značajna prilagodba je iza nas

Sve izmjene vezane uz poreznu reformu i obračun plaća od 1.1.2024. uspješno su implementirane kod svih naših klijenata. Niti jedna obrada nije odgođena i za svih cca 32.000 zaposlenih za koje poslovni sustav Argosy podržava procese obrade plaća, ista je obračunata bez dana zakašnjenja.

Svim korisnicima sve izmjene su isporučene i podrška pružena u okviru redovnih usluga održavanja, bez dodatnih troškova.

Izmjene Zakona o doprinosima, Zakona o porezu na dohodak i Zakona o lokalnim porezima rezultirale su sljedećim glavnim  promjenama koje utječu na sami obračun dohotka:

  • povećanje osobnog odbitka i povećanje osnovice za odbitak po drugim osnovama,
  • izmjena koeficijenata za izračun olakšice po drugim osnovama,
  • povećanje praga za prelazak u viši porezni razred,
  • ukidanje prireza porezu na dohodak,
  • mogućnost definicije visina poreznih stope poreza na dohodak na razini jedinica lokalne samouprave, u granicama propisanim zakonom,
  • smanjenje osnovice za mirovinsko osiguranje, zaposlenicima čija je bruto plaća do 1.300 EUR,
  • izmjene Pravilnika o doprinosima kojim se detaljnije definiraju postupci korištenja podataka iz Porezne uprave, isplate plaća u više navrata ili kod više poslodavaca, te s time vezane izjave radnika,
  • izmjena JOPPD obrasca

Dio izmjena korisnici su mogli napraviti i samostalno konfiguracijom određenih uputa i parametara sustava, no ipak za veći dio bile su nužne isporuke nove verzije aplikacijskih modula. Za sve korisnike koji su procijenili da je pouzdanije našem odjelu podrške prepustiti definiranje postavki koje mogu napraviti samostalno, pružili smo i tu proširenu razinu podrške.

Dobro koordiniran tim, značajno iskustvo koje imamo u ovom području kao i na vrijeme pokrenute pripreme zaslužni su za pravovremenu isporuku i činjenicu da je za naše korisnike sve proteklo bez zastoja i bez dana kašnjenja u redovnim procesima, kako i treba biti.

Image by pvproductions on Freepik