Sve naše klijente nastojimo pravodobno informirati o svim novostima u aplikacijskim rješenjima koja koriste. Registriranim korisnicima omogućeno je preuzimati nove verzija aplikacija, slati zahtjeve za izmjenama i unapređenjima ili prijaviti eventualno uočene nedostatke.

Ukoliko niste registrirani korisnik, a želite koristiti ove usluge, registrirajte se. Sve usluge su sastavni dio aktivnosti  održavanja aplikativnih rješenja.

Registracija

Ukoliko još nemate korisnički račun za pristup ovim sadržajima, zatražite ga od našeg odjela korisničke podrške. Svi registirrani korisnici imaju mogućnost preuzimanja novih verzija aplikacija i korsničke dokumentacije , predavanja zahtjeva za izmjenama i unapređenjima.

Laus HelpDesk

Sustav koji Vam služi za predaju zahtjeva za izmjenama, prijavu eventualnih skrivenih grešaka koje korisnici otkriju u radu. Za sve predane zahtjeve, bez obzira kojim kanalom dolaze, registirani korisnici imaju mogućnsot praćenja svih koraka rješavanja kako bi mogli planirati svoje aktivnosti i najbolje iskoristiti potencijale aplikacijskih rješenja,

Nove verzije aplikacija

Nove verzije aplikacija isporučuju se redovnim mjesečnim instalacijama, a po potrebi i češće. Sve verzije aplikacija dostupne su za automatski preuzimanje i instalaciju na infrastrukturu korisnika. Uz isporuke izmjena na klijentima e dostsavljaju ini nicijalni konfiguracijski parametri kao i korisnička dokuentacija. Ukoliko ove postupke nemate automatizirane, slobodno nam se javite. Zajedno možemo olakpati proces instalacije i održavanja aplikacijskih rješenja.

Korisnička dokumentacija

Sva korisnička dokumentacija isporučuje se u okviru redovnih mjesečnih instalacija odnosno po isporuci pojedinačnih aplikacijskih dogradnji i dostupna je unutar alpikacija. Ukoliko na Vašoj instalaciji ne uočavate korisničku dokumentaciju ili smatrate da ona nije ažurirana, molimo javite nam. Naši zaposlenici u odjelu korisničke podrške će Vas uputiti kako proces preuzimanja korisničke dokumentacije automatiizirati kao biste uvijek  imali ažurne verzije .