Implementiran modul za serijalizaciju lijekova u Općoj bolnici Dubrovnik

U Općoj bolnici Dubrovnik, početkom svibnja ove godine završena je implementacija modula za serijalizaciju lijekova.

Sukladno Direktivi 2011/62/EU omogućuje se provjera porijekla i autentičnosti svakog lijeka koji ima serijalizacijski broj na pakiranju. Poslovni sustav Argosy omogućuje provjeru / serijalizaciju lijekova samostalno bez potrebe uključenja u bilo kakav dokument kojim se dokumentira promjena stanja na skladištu ljekarne, ali isto tako i unutar dokumenata kojima se prate poslovni procesi prijema, izdavanja ili povrata lijekova.

Serijalizacija - poslovni sustav Argosy

Kako se radi o moduu koji je integriran i s ostalim segmentima poslovnog sutava Argosy moguće je podržati i druge korisničke scenarije u kojima s rukuje lijekovima i proces serijalzacije lijekova postaviti unutar svakog od tih događaja (primjerice kod primjene terapije u medicinskom informacijskom sustavu Argosy MEDS.

Provjera serijalizacije usklađena je sa zahtjevima Hrvatskog sustava za provjeru autentičnosti lijekova – HOPAL, a Laus CC je uvršten u popis HOPAL certificiranih IT providera u ovom području.