SARS-CoV2: Nadogradnje u sustavu naručivanja i prijema pacijenata ili uzoraka

Od 16.3.2020, podaci o pacijentima u izolaciji bit će raspoloživi putem CEZIH sustava. Naša rješenja u području plana i naručivanja pacijenata, te prijema pacijenata i uzoraka nadogradili smo funkcionalnostima koje omogućavaju upozorenja u trenutku naručivanja te prijema pacijenta ili uzorka, ali i povremene skupne provjere prema određenim kriterijima.

  1. Prilikom prijema pacijenata na pregled ili pretragu u zdravstvenu ustanovu moguće je kroz Argosy sustav dohvatiti informaciju s CEZIH-a o tome je li pacijent u Izolaciji (prema podacima dobivenim od Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo).
  2. Prilikom naručivanja pacijenata na pregled ili pretragu u zdravstvenu ustanovu moguće je kroz Argosy sustav dohvatiti informaciju s CEZIH-a o tome je li naručeni pacijent u Izolaciji (prema podacima dobivenim od Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo).
  3. Moguće je pokrenuti dohvat podataka o pacijentima u izolaciji/samoizolaciji za sve pacijente koji su naručeni u nekom datumskom rasponu, te na taj način poduzeti potrebne preventivne radnje.
  4. Moguće je pokrenuti dohvat podataka o pacijentima u izolaciji/samoizolaciji za sve pacijente koji su primljeniu nekom datumskom rasponu, te na taj način poduzeti potrebne korektivne radnje.

U svim se slučajevima, ovisno o dohvaćenim informacijama operateru prikazuju odgovarajući alarmi/upozorenja.

Preporuka je koristiti provjeru i kod naručivanja i kod prijema jer je informacije o izolaciji pacijenata velikom brzinom mijenjaju, a ovakva pravovremena informacija (posebno kod naručivanja) može značiti puno u sprječavanju širenja bolesti.

Posebnosti za mikrobiološke laboratorije

  • S obzirom na to da mikrobiološki laboratoriji ne koriste proces naručivanja na pretragu, preporuča se  uvođenje predbilježbi koje bi omogućile raniju detekciju pacijenata koji se nalaze u izolaciji.

 

Sve informacije o dostupnosti navedene nadogradnje naši klijenti će dobiti redovnim komunikacijskim kanalima.  Za sva pitanja slobodno se obratite našem Odjelu održavanja i podrške.
(M: support@laus.cc, T:01 3665 100, 020 352 800)