Implementacija

Svaki klijent je različit. Svaka implementacija poslovnog IT rješenja, bez obzira na veličinu projekta ima svoje specifičnosti. To su načela kojih se držimo u implementaciji IT rješenja. Naravno, više od 25 godina iskustva uvođenja poslovnih informacijskih sustava u različita poslovna okruženja i po poslovnoj orijentaciji i po broju korisnika i volumenu transakcija, daju nam za pravo tvrditi da smo spremni prihvatiti se implementacije najsloženijih IT sustava. Bez obzira radi li se o implementaciji „standardnog“ modula platforme poslovnih aplikacija Argosy ili o rješenju namjenski razvijenom za Vaše potrebe, implementaciji se pristupa s posebnom pažnjom.

 

Definicija zahtjeva na IT okoliš

U fazi dizajna rješenja, definirat ćemo infrastrukturne zahtjeve nužne za rad isporučenog rješenja. Uz zadovoljenje zahtjeva za performansama sustava, procjenjuje se i rast volumen podataka i transakcija i shodno tome projektira IT infrastruktura koja će osigurati rad s definiranim performansama i u uvjetima rasta. Definirat će se i uvjeti na infrastrukturu nužni za redovitu isporuku novih verzija aplikacija, kao i za eventualno potrebne intervencije Laus CC tima za podršku i održavanje koje zahtijevaju spajanje na infrastrukturu Naručitelja.

 

Prijenos podataka iz drugih aplikacija

Bilo da se novim rješenjem unapređuje i mijenja postojeća aplikacija ili se projektom uvođenja zahtjeva jednokratno preuzimanje podataka iz drugih aplikacija, postavit ćemo zahtjeve za preuzimanje podataka, definirati mehanizam razmjene i u dogovoru s naručiteljem ili drugim dobavljačima izvršiti preuzimanje podataka u novi sustav. Ovaj korak smatramo izuzetno važnim kako bi korisnik u novom rješenju imao sve povijesne podatke i na taj način cjeloviti pogled na poslovni proces.

 

Integracija s rješenjima drugih dobavljača

Sasvim je normalno za očekivati zahtjeve za povezivanjem sa sustavima različitih tehnoloških osnovica. Definirat ćemo mehanizme razmjene i implementirati servise kojima se podaci razmjenjuju između dva ili više sustava. Gotovo svaki veći projekt implementacije na kojem smo radili u zadnjih 20godina ima neke integracijske mehanizme za povezivanje s drugim sustavima. U okviru platforme poslovnih aplikacija Argosy postoji skup integracijskih servisa namijenjenih upravi toj zadaći koji omogućava lako uspostavljanje i nadzor nad razmjenom podataka s drugim sustavima.

 

Konfiguracija rješenja

U fazi implementacije od izuzetne je važnosti podesiti optimalnu konfiguraciju sustava. Uz konfiguraciju sistemskih parametara kojima naš tim za sistemsku podršku fino ugađa parametre operacijskog sustava ili sustava za upravljanje bazama podataka, posebnu pažnju usmjeravamo na konfiguraciju parametara poslovnog sustava odnosno same aplikacije koja se uvodi. Nizom parametara moguće je definirati ponašanje aplikacije. Od posebne je važnosti u proces konfiguracije uključiti ključne korisnike naručitelja kako bi ovim procesom u potpunosti ovladali i tako bili u stanju provoditi ugađanje postavki i rekonfiguraciju rješenja tijekom svih faza životnog ciklusa aplikacije osiguravajući na taj način skalabilnost rješenja.

 

Postimplementacijska podrška

Svjesni smo da je intenzivna podrška u prvom razdoblju korištenja rješenja vrlo često od presudne važnosti za uspjeh projekta. U dogovoru s naručiteljem osiguravamo boravak našeg tima za implementaciju na lokaciji korisnika kako bi se sva pitanja koja iskrsnu odmah po start produkcijskog režima rada, rješavala brzo i učinkovito, a korisnik imao osjećaj sigurnosti. U 25 godina rada, niti jedna nova obrada temeljena na našim poslovnim rješenjima nije zaustavila redovne poslovne procese. Svaku preuzetu obvezu smo ispunili i na to smo jako ponosni.
Oblik i trajanje angažmana našeg tima za implementaciju dogovora se s naručiteljem za svaki projekt posebno.

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *