Za nas u Laus CC-u ovdje ne podrazumijevamo „samo“ razvoj i isporuku aplikacije koja će podržati neki poslovni proces. Razvoju prije pristupamo kao procesu razmjene znanja svih sudionika projekta. Želimo slušati i razumjeti Vaš zahtjev u cijelosti kako bi zajedno razvili rješenje koje će u potpunosti zadovoljiti Vaša očekivanja ili ih nadmašiti.
Stoga razvoju pristupamo u primjenom kombinacije nekoliko metodologija agilnog razvoja dokazanim u upravljanju IT projektima.

 

Analiza

Ovo je osnova svakog projekta u kojem sudjelujemo. Analiziramo postojeće poslovne modele i poslovne zahtjeve naših klijenata kako bi razumjeli smisao. Rezultat faze analize je dokumentacija poslovnih procesa s potrebnim prijedlozima unapređenja koji će biti podržani rješenjem.

 

Dizajn i projektiranje

U ovoj fazi osmišljavamo načine izvedbe aplikacijskog rješenja kojime ćemo podržati očekivanja klijenata definirana u fazi analize. Definiramo funkcionalne zahtjeve (korisničke, zakonske i strukovne), ali i niz nefunkcionalnih zahtjeva kojima se opisuju zahtjevi vezani uz iskoristivost, pouzdanost i performanse budućeg rješenja kao i načine podrške i održavanja rješenja. Rezultat faze projektiranja je dokumentacija korisničkih, strukovnih i zakonskih zahtjeva projekta kao i izvedbena dokumentacija rješenja koja se sastoji od modela procesa, dokumentacije poslovnih entiteta, te tehničke izvedbene dokumentacije.

 

Izvedba

Ovu fazu započinjemo s poznatim opsegom projekta definiranim u prethodnim fazama. Suvremeni načini poslovanja podrazumijevaju česte promjene i prilagodbu novonastalim situacijama. Stoga ovu fazu realiziramo nizom kratkih dionica razvoja (sprintova) nakon koje korisniku isporučujemo i evaluiramo svaku dionicu. Dionice formiramo iz niza zahtjeva definiranih u fazi analize i dizajna, te ih nadopunjujemo rezultatima evaluacije koje dobijemo nakon isporuku svake dionice. Na ovaj način cijeli je tim uključen u fazu razvoja, jasno vidi napredak projekta i ima mogućnost na vrijeme utjecati na sve zahtjeve za izmjenama.

 

Edukacija

Posebnu pažnju potrebno je usmjeriti na edukaciju korisnika budućeg rješenja. Nastojimo ključne korisnike uključiti u sve isporuke i evaluacije pojedinih dionica u fazi izvedbe. Na taj način oni postaju stvarni vlasnici aplikacije sposobni znanje o rješenju kontinuirano prenositi u organizaciji. Na kraju procesa izvedbe, provodimo edukaciju svih korisnika sustava kako bi olakšali početak produkcijskog režima rada novog rješenja.
Tijekom životnog ciklusa rješenja, isporučuju se nove verzije korisničke dokumentacije, a po potrebi se organiziraju i dodatne edukacije kako bi se novosti u isporučenom rješenju na kvalitetan način predstavile korisnicima i uvele u organizaciju.

 

Implementacija

Kod stavljanja aplikacije u realno produkcijsko okruženje posebna se pažnja poklanja integraciji s ostalim dijelovima IT okoliša, kao i prijenosu podataka iz rješenja koje se mijenja ili nadograđuje. Sasvim je normalno za očekivati zahtjeve za povezivanjem sa sustavima različitih tehnoloških osnovica, kao i potrebnu intenzivniju podršku tijekom početnog razdoblja primjene rješenja. Boravak našeg tima za implementaciju na lokaciji korisnika je nešto što se podrazumijeva i što sigurno donosi rezultat.

 

Podrška i održavanje

Izmjene u isporučenom rješenju bilo da su uzrokovane zakonodavnim okvirom ili izmjenama poslovnih prilika, za nas su redovna situacija, a ne izvor problema.osigurat ćemo podršku svim fazama životnog ciklusa jednog software-skog rješenja, redovitim isporukama novih verzija koja će sadržati usklađivanje sa zakonodavnim okvirom, nove funkcionalnosti koje su cilj kontinuiranog razvoja rješenja ili su zahtijevane od samih korisnika uslijed promjena poslovne okoline.

Svaka od faza u razvojnom procesu ponavlja se u više iteracija dok faza ne rezultira traženim rješenjem. Poslovna rješenja temeljimo na sustavu poslovnih aplikacija Argosy u koji su ugrađena iskustva i znanja sustava razvijanih preko 25 godina. Na taj način svaki naš projekt nikad ne započinje od nule. Iskustvo stečeno u radu s našim klijentima najraznovrsnijih poslovnih orijentacija smatramo najvećom vrijednošću platforme poslovnih aplikacija Argosy.
Svi naši procesi razvoja dokumentirani su i certificirani normom ISO 9001:2008.