Unutar support odjela brinemo se za svako isporučeno rješenje korisnicima ponuditi kvalitetne usluge podrške i održavanja koje će osigurati primjenu rješenja u svim fazama životnog ciklusa.

Djelatnici korisničke podrške se stoga uključuju u rad s krajnjim korisnikom već u fazi  analize zahtjeva i implementaciji rješenja. Kvalitetan odnos s krajnjim korisnicima ključ je dugoročnog opstanka isporučenog rješenja i njegove uspješne primjene.

Svaka izmjena u aplikacijskim rješenjima koja su predmet održavanja se dokumentira i korisnicima isporučuje zajedno s korisničkom dokumentacijom i po potrebi tehničkom dokumentacijom. Za veće izmjene moguće je u dogovoru s naručiteljem organizirati i posebne radionice na kojima se predstavljaju uvedene izmjene ili se s naručiteljem dogovara posebna konfiguracija isporučenih funkcionalnosti zbog specifičnosti prisutnih na danom okruženju.

Na jasan i korisniku transparentan način upravljamo svim promjenama u isporučenim aplikacijama. Svaku promjenu korisnik može zahtijevati  korištenjem alata unutar naših rješenja ili na posebnom web portalu (https://helpdesk.laus.hr) namijenjenom podršci korisnicima. Status obrade zahtjeva i dinamika rješavanja možete pratiti na istom portalu, a za svaku od faza obrada korisnik se dodatno obavještava.

Ovisno o željenoj razini podrške moguće je ugovoriti različite oblike održavanja koja uključuju

 

Korektivno održavanje

Podrazumijeva radnje koje Laus CC provodi u cilju otklanjanja skrivenih grešaka u isporučenim aplikacijama, a na koje se ukaže tijekom korištenja aplikacije. Iako procesu razvoja i testiranje proizvoda ovakve greške nastojimo otkloniti, moguće ja da se neka od grešaka uoči nakon što je rješenje isporučeno na produkcijsku okolinu bilo da se radi o propustu u fazi testiranja prije isporuke ili o propustu u neispravnoj primjeni rješenja. Ugovorom o održavanju dogovara se dinamika aktivnosti za ive korektivne postupke koje će osigurati nesmetanu primjenu rješenja.

 

Perfektivno održavanje

Sve naše proizvode kontinuirano usklađujemo sa zakonodavnim okvirom tržišta na kojima se proizvodi primjenjuju. Uz to samostalno, ili po željama klijenata, uvodimo nove funkcionalnosti koje unapređuju postojeće rješenje i daju mu dodatnu vrijednost bilo u pogledu novih funkcionalnosti ili u obliku poboljšanja performansi postojećih funkcija. Sve ove radnje obavljamo u sklopu perfektivnog održavanja. Time korisnici, bez obzira jesu li to posebno zahtijevali, dobiju novu dodatnu vrijednost u svojim aplikacijama.

 

Adaptivno održavanje

Radnje u okviru adaptivnog održavanja podrazumijevaju aktivnosti i postupke kojima se rješavaju korisniku specifični zahtjevi. Ovakve radnje mogu biti inicirane samo od strane naručitelja. Za svaku zahtijevanu promjenu ovog tipa, radi se analiza i procjena potrebnih resursa, te se ovisno o ugovoru u održavanju dogovaraju dinamika i financijski okviri isporuke rješenja.

Bez obzira na karakter izmjene, o svakoj izmjeni korisnik dobiva izvješće prilikom same isporuke, a jednom mjesečno se dostavlja popis svih provedenih izmjena.

 

Svi naši procesi podrške i održavanja dokumentirani su i certificirani normom ISO 9001:2008.