Argosy

Skup integriranih aplikacija prilagođen potrebama različitih poslovnih okruženja od tržišno orjentiranih tvrtki srednje veličine do institucija korisnika državnog proračuna, javnih poduzeća, vladinih ureda, ministarstava i lokalne uprave.

BASE sustav je temeljna komponenta Argosy aplikacije na koju se oslanjaju svi ostali moduli što ih čini integriranom cjelinom a ne zasebnim aplikacijama. BASE sustav se može podijeliti na ugrubo dva dijela: administrativne evidencije i procesi (baze podataka, korisnici, dozvole, parametri, izbornici…) i osnovne aplikativne evidencije (value, države, firme, organizacijski ustroj, poslovni partneri…). BASE sustav još sadrži i alate za dinamičnu izgradnju izvještaja Kovačnica na samoj instalaciji kod krajnjeg korisnika.

Sustav planiranja rada radnih skupina i naručivanja pacijenata.

Sustav  za vođenje financijsko – knjigovodstvenog poslovanja firme.

Upravljanje ljudskim resursima važan je segment svakog poslovanja. Specifična rješenja razvijena su shodno potrebama naših klijenata za određena vertikalna tržišta –od malih firmi, sa manjim i jednostavnijim potrebama,  do velikih u kojima je praćenje pojedinca puno kompleksnije.

Sustav za evidenciju osnovnih sredstava firme

Skup programskih rješenja koja daje podršku procesima nabave materijala (sirovina, potrošnog materijala, sitnog inventara i službene odjeće) te praćenju zaliha i trošenja.

Skup programskih riješnja za  kontinuiranu opskrbu privrednog subjekta materijalom, robom ,radovima i uslugama.