Skup integriranih aplikacija koji podržava poslovne procese vezane uz izvannastavne aktivnosti visokoškolskih ustanova. Rješenje je integrirano s Informacijskim Sustavom Visokih Učilišta (ISVU).

 • Podrška poslovnim procesima za izvannastavne djelatnosti
 • Integracija sa informacijskim sustavom visokih učilištaS
 • Studentska referada
 • Upravljanje projektima

Želite kvalitetno sveobuhvatno rješenje za podršku izvannastavnim procesima u visokoobrazovnim ustanovama?

Zatražite prezentaciju. Saslušat ćemo Vaše potrebe  predložiti optimalno rješenje integrirano s ostalim aplikacijama kojim ćete podržati Vaše poslovne procese.

INTEGRACIJA SA ISVU

 • Ažurni podaci o studentima u poslovnom sustavu
 • Automatiziran proces obrade podataka iz ISVU
 • Ispunjenje zakonske obveze izdavanja izlaznih računa studentima, te ugovora koji student potpisuje s visokim učilištem
 • Praćenje zaduženja školarine i realizacije ugovora
 • Automatiziran proces uplata školarina studenta preko izvoda
 • Povratna informacija o prevedenoj uplati u ISVU
 • Mogućnosti uvida studentu u vlastite podatke preko AAI oznake.

PODRŠKA ZAKONSKOM OKVIRU O VISOKOM OBRAZOVANJU

U suradnji s našim klijentima i partnerima, razvili smo funkcionalnosti vezane uz podršku zakonodavnom okviru u području Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Funkcionalnosti u ovoj domeni stalno se unapređuju i prilagođavaju specifičnim potrebama klijenata.

Svi podaci o uvjetima i ostvarenju napredovanja u zvanjima, zaposlenicima su dostupni kroz Self Service portal. Uz te podatke zaposlenik ima pristup svojim planovima godišnjeg odmora, platnim listama, funkcionalnostima vezanim za obradu putnih naloga, planovima edukacija i svim njegovim podacima kadrovske operative.

PRAĆENJE PRIHODA I TROŠKOVA PO PROJEKTIMA

Sustav podržava evidenciju projekata na način da se u registru vodi jedinstven zapis o osnovnim parametrima kojima je u poslovnom smislu definiran projekt (grupa i vrsta projekta, period, ukupna vrijednost projekta, nositelj projekta članovi projektnog tima, parametri definicije uputa za razradu troškova i prihoda po projektu).

Projekt (posebna vrsta pozicije u poslovnom sustavu) opisuje se vezanim programskim elementima (program, aktivnost) te izvorom financiranja. Svaku poslovnu promjenu u sustavu moguće je vezati uz pripadajući projekt. U sustavu je podržan prikaz cjelovite kartice projekta te pojedinačni izvještaji po dokumentima ili knjigovodstvenim stavkama za zadani ili sve projekte iz uvjeta.