Argosy OSSA

Sustav  za evidenciju osnovnih sredstava firme

Sustav omogućuje vođenje evidencije osnovnih sredstava firme, evidenciju svih promjena na osnovnom sredstvu, obračun amortizacije i automatsko financijsko knjiženje obračuna te inventuru osnovnih sredstava.

PODRŽANE GRUPE POSLOVNIH PROCESA

  • Unos matičnih podataka osnovnog sredstva
  • Pojedinačni i grupni unos promjena (povećanje vrijednosti, promjena zaduženja, promjena lokacije, rashod) te pregled svih promjena po osnovnom sredstvu (povijesna kartica)
  • Pregled planirane amortizacije za buduća razdoblja (pregled po pojedinom osnovnom sredstvu do datuma predviđenog za amortizaciju, godišnji pregled planirane amortizacije za cjelokupna osnovna sredstva)
  • Automatsko generiranje obračuna amortizacije za sva osnovna sredstva ili za određeni skup podataka
  • Mjesečni obračun amortizacije s mogućnošću višestrukog ponavljanja obračuna za jedan mjesec te generiranje stavaka koje nisu obuhvaćene već puštenim obračunom
  • Automatsko financijsko knjiženje obračuna amortizacije na temelju zadanih uputa za knjiženje
  • Otvaranje i obrada inventura, mogućnost korištenja barkod čitača
  • Trenutno stanje osnovnih sredstava, stanje na neki datum u prošlosti za sva osnovna sredstva ili pod određenim uvjetima (npr. samo za pojedino osnovno sredstvo, radnika, lokaciju, klasu amortizacije ili za više odabranih uvjeta)
  • Skup gotovih pregleda i izvještaja te mogućnost kreiranja izvještaja prema vlastitim potrebama

 

REFERENCE

Applicon X
Atlantska plovidba
Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu
Hrvatska pošta
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
JGP Libertas Dubrovnik
Ministarstvo obrane Republike Hrvatske
Opća bolnica Dubrovnik
Pandopad
Pleso prijevoz
Poliklinika Marin Med
Prirodoslovno matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Specijalna bolnica Akromion
Zagrebački Električni Tramvaj
Zagrebački Holding
Zavod za javno zdravstvo DNŽ
Zračna luka Ruđer Bošković