Argosy OSSA

Sustav  za evidenciju osnovnih sredstava firme

Sustav omogućuje vođenje evidencije osnovnih sredstava firme, evidenciju svih promjena na osnovnom sredstvu, obračun amortizacije i automatsko financijsko knjiženje obračuna te inventuru osnovnih sredstava.

PODRŽANE GRUPE POSLOVNIH PROCESA

  • Unos matičnih podataka osnovnog sredstva
  • Pojedinačni i grupni unos promjena (povećanje vrijednosti, promjena zaduženja, promjena lokacije, rashod) te pregled svih promjena po osnovnom sredstvu (povijesna kartica)
  • Pregled planirane amortizacije za buduća razdoblja (pregled po pojedinom osnovnom sredstvu do datuma predviđenog za amortizaciju, godišnji pregled planirane amortizacije za cjelokupna osnovna sredstva)
  • Automatsko generiranje obračuna amortizacije za sva osnovna sredstva ili za određeni skup podataka
  • Mjesečni obračun amortizacije s mogućnošću višestrukog ponavljanja obračuna za jedan mjesec te generiranje stavaka koje nisu obuhvaćene već puštenim obračunom
  • Automatsko financijsko knjiženje obračuna amortizacije na temelju zadanih uputa za knjiženje
  • Otvaranje i obrada inventura, mogućnost korištenja barkod čitača
  • Trenutno stanje osnovnih sredstava, stanje na neki datum u prošlosti za sva osnovna sredstva ili pod određenim uvjetima (npr. samo za pojedino osnovno sredstvo, radnika, lokaciju, klasu amortizacije ili za više odabranih uvjeta)
  • Skup gotovih pregleda i izvještaja te mogućnost kreiranja izvještaja prema vlastitim potrebama

 

REFERENCE

Ministarstvo Obrane Republike Hrvatske
Hrvatski Zavod za Zdravstveno Osiguranje
Zagrebački Električni Tramvaj
Zagrebački Holding
Hrvatska Pošta
Pleso Prijevoz Zagreb
Opća Bolnica Dubrovnik
Dubrovačko Neretvanska Županija
Atlantska Plovidba Dubrovnik
Zračna Luka Dubrovnik
Prometno Poduzeće Libertas Dubrovnik
Zavod za Javno Zdravstvo DNŽ