Argosy NABA

Skup programskih riješnja za kontinuiranu opskrbu privrednog subjekta materijalom, robom, radovima i uslugama.

PREDNOSTI I OSNOVNE KVALITETE PROIZVODA

Svaki poslovni događaj definiran je jednom vrstom dokumenta.
Istom dokumentu, ovisno o fazi obrade, pristupaju različite službe istog poslovnog subjekta.
Rješenje za nabavu usko je vezano uz skladišno poslovanje, proizvodnju i prodaju, a omogućuje upravljanje aktivnostima u procesu nabave, od planiranja, ugovaranja, praćenja realizacije po planiranom i stvarno ugovorenom stanju, te neposrednog naručivanja.
Osim standardnih izvještaja na raspolaganju je i otvorena mogućnost detaljne analiza cjelokupnog procesa kroz interaktivne izvještaje, kako za cjelokupnu tvrtku tako i za pojedine organizacijske cijeline.

Podržani su najvažniji procesi nabave:

 • priprema nabave (usporedba ponude i potreba,te planiranje nabave),
 • realizacija nabave (naručivanje, praćenje realizacije ugovora, kontrola rokova)
 • prijem naručenog (kvantitativna, količinska i vrijednosna kontrola zaprimljenog).

PODRŽANE GRUPE POSLOVNIH PROCESA

 • Procesi planiranja – procesi koji prethode provođenju postupaka javne nabave:
 • Plan proračuna / Financijski plan
 • Plan nabave
 • Razrada plana nabave (povezivanje s planom proračuna / financijskim planom ili kontima)
 • Specifikacija plana nabave
 • Planiranje i plan poslovanja su kreativni procesi kojima se određuju ciljevi i mjere za njihovo
  ostvarenje.

Glavni ciljevi planiranja javne nabave su:

 • osigurati naručiteljima ono što im je potrebno, kada im je potrebno i uz najbolju vrijednost za uloženi novac
 • osigurati točnost i zakonitost u provođenju politike, postupaka i načina nabave
 • povećanje stupnja upravljanja nabavom u organizaciji naručitelja.

Procesi postupaka javne nabave :

 • Provođenje nadmetanja
  Evidentiranje postupka
  Predmet nabave
  Odluka o početku postupka
  Registriranje ponuda
  Odluke o odabiru/ispravku/poništenju
 • Ugovaranje
  Evidentiranje ugovora sa ili bez pripadajućih stavaka
 • Naručivanje/Narudžbenice
  Ispis narudžbenice (exportu formate excela,PDF-a …)
 • Realizacija
  Količinska ( veza s Knjigom nabave i utroška materijala)
  Vrijednosna ( veza sa Salda kontima)
 • Izvješćivanje
  Postupci bagatelne nabave te male i velike vrijednosti
  Realizacija plana nabave
  Kartice postupka
  Lista ugovora
  Lista narudžbenica
 • Korisnički definirana izvješća
  Plan nabave
  Postupci

Samostalno kreiranje prilagođenih izvješća na korisniku vrlo jednostavan i interesantan način.

REFERENCE

Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu
Hrvatska pošta
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
JGP Libertas Dubrovnik
Ministarstvo obrane Republike Hrvatske
Prirodoslovno matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Zagrebački električni tramvaj
Zavod za javno zdravstvo DNŽ
Zračna luka Ruđer Bošković