Argosy MATE

Skup programskih rješenja koja daje podršku procesima nabave materijala (sirovina, potrošnog materijala, sitnog inventara i službene odjeće) te praćenju zaliha i trošenja.

PREDNOSTI I OSNOVNE KVALITETE PROIZVODA

 • Svaki poslovni događaj definiran je jednom vrstom dokumenta.
 • Istom dokumentu, ovisno o fazi obrade, pristupaju različite službe istog poslovnog subjekta.
 • Završetkom obrade svake faze dokumenta, automatski nastaju zakonski definirane evidencije (skladišna kartica, skladišno stanje, materijalna kartica, materijalno stanje, kartica i stanje sitnog inventara u upotrebi, kartica i stanje službene odjeće, radni nalog, knjigovodstveni nalog).
 • Analitičke evidencije automatski su usklađene (količinski i vrijednosno) sa sintetičkim evidencijama.
 • Dnevno ažurno stanje, omogućuje dnevne, mjesečne i godišnje inventure.
 • Omogućeno praćenje zaliha i planiranje nabave.

PODRŽANE GRUPE POSLOVNIH PROCESA

 • SKLADIŠNI POSLOVI – zaprimanje i izdavanje artikala, inventure
 • KALKULATIVNI ODJEL – izrada kalkulacije.
 • LIKVIDATURA – povezivanje i kontrola, ulaznog računa/terećenja sa primkom/povratima dobavljaču.
 • MATERIJALNO KNJIGOVODSTVO– knjiženje i vođenje analitičke evidencije količinska/vrijednosna po artiklu i skladištu.
 • UPOTREBA SITNOG INVENTARA I SLUŽBENE ODJEĆE – knjiženje i vođenje analitičke evidencije po radniku, lokaciji, organizacijskoj jedinici, inventure.
 • POGONSKO KNJIGOVODSTVO – praćenje utroška po radnom nalogu, poluproizvodu i gotovom proizvodu.
 • GLAVNA KNJIGA – sumarna knjiženja na konta glavne knjige zaliha, troškova,upotrebe i gotovih proizvoda.
 • PLAN, ANALIZA NABAVA – promet i stanje po skladištu, artiklu, klasi artikala, tipu artikla, planiranje nabave ovisno o stanju, potrošnji, rokovima upotrebe.

REFERENCE

Hrvatska pošta
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
Zagrebački električni tramvaj
Opća bolnica Dubrovnik
Zavod za javno zdravstvo Dubrovnik
Atlantska plovidba
Zračna luka Dubrovnik
Javno gradsko poduzeće Libertas