Argosy HR

Human resources – Upravljanje ljudskim reursima

Podrška poslovnim procesima zastupljenim u odjelima kadrovske službe i službe obračuna plaća

PREDNOSTI I OSNOVNE KVALITETE PROIZVODA

Upravljanje ljudskim resursima važan je segment svakog poslovanja. Specifična rješenja razvijena su shodno potrebama naših klijenata za određena vertikalna tržišta –od malih firmi, sa manjim i jednostavnijim potrebama,  do velikih u kojima je praćenje pojedinca puno kompleksnije.

Kadrovska evidencija i sustav za obračun plaća veliki su segment koji u sebi obuhvaća više međusobno povezanih područja:

 • OPĆI PODACI
 • PODACI O ZAPOSLENICIMA
 • EVIDENCIJA RADNOG VREMENA
 • SELF SERVIS SUSTAV
 • GODIŠNJI ODMORI
 • BOLOVANJA
 • OBRAČUN PLAĆA
 • IZVJEŠĆA PO SVIM GORE NAVEDENIM PODRUČJIMA

PODRŽANE GRUPE POSLOVNIH PROCESA

Kadrovska evidencija obuhvaća sve podatke o djelatniku uključujući i veliki broj dodatnih podataka kao npr.:

 • Porezne olakšice,
 • Platne razrede,
 • Bračni status,
 • Strani jezici,
 • Krvna grupa, i sl.

Podržano je izdavanje raznih vrsta rješenja uključivši i godišnje odmore s planiranjem korištenja, odnosno pregledom iskorištenosti.

Obračun plaća je tijesno povezan sa radom kadrovske službe, a preko raznih vrsta primanja, obustava, doprinosa i naknada moguće je upravljati obračunom plaće.

Učinak (osobni ili na razini organizacijske jedinice/poduzeća), prekovremeni, noćni, redovni rad, kao i mnoge druge stvari podržani su u obračunu plaće, kojeg je moguće pustiti neograničeno puta u test varijanti. Nakon obračuna moguće je dobiti sve potrebne liste, rekapitulacije, virmane i sl.

Podržane su i sve zakonske promjene s obzirom na obračun plaća.

 

Aplikacija podržava sve trenutno poznate, kao i očekivane zahtjeve od strane poreznih uprava, a to su:

opći podaci, upravne jedinice, naselja, grupe olakšica, srodstva, ispostave poreznih uprava matični podaci poreznih obveznika, podaci o zaposlenicima, podaci o ostalim obveznicima poreza na dohodak, dodatni podaci poreznih obveznika, promjene adresa, evidencija olakšica po grupama, evidencija uzdržavanih članova, evidencija isplata i plaćenog poreza i prireza za porezne obveznike, isplate kroz obračun plaća, putni nalozi, autorski honorari, ugovori o radu, dodatne isplate koje podliježu obračunu poreza, rekapitulacije i izvješća za POREZNE UPRAVE, ZAP I STATISTIKU, porezne kartice, ID obrazac, JOPPD obrazac, zahtjev za izdavanje porezne kartice

Evidencija obračunatih poreza i prireza puni se iz postojećih aplikacija automatski, u svim slučajevima kada je to moguće (obračun plaća, obračun honorara vanjskih suradnika, obračun putnih naloga vanjskih suradnika), a ostale isplate se mogu samostalno evidentirati.

 

SELF SERVIS SUSTAV – Svaki zaposlenik ima svoj pin za pristup self servis sustavu kroz web sučelje i na izbor su mu pružena razna izvješća:

 • Plan radnog vremena za zaposlenika
 • Evidencija radnog vremena zaposlenika
 • Zadnjih 12 isplata po obračunu plaće i  drugog dohotka za zaposlenika
 • Plan i realizacija godišnjih odmora zaposlenika

REFERENCE

MORH
HP
ZET
ZGH
HZZO
Amadeus
Obzor putovanja
Pleso prijevoz
DokumentIT
Profit
Opća bolnica Dubrovnik
Zračna luka dubrovnik
JGP Libertas
Zavod za javno zdravstvo DNŽ
DNŽ
Atlantska plovidba