Argosy HR

Human resources – Upravljanje ljudskim reursima

Podrška poslovnim procesima zastupljenim u odjelima kadrovske službe i službe obračuna plaća

PREDNOSTI I OSNOVNE KVALITETE PROIZVODA

Upravljanje ljudskim resursima važan je segment svakog poslovanja. Specifična rješenja razvijena su shodno potrebama naših klijenata za određena vertikalna tržišta –od malih firmi, sa manjim i jednostavnijim potrebama,  do velikih u kojima je praćenje pojedinca puno kompleksnije.

Kadrovska evidencija i sustav za obračun plaća veliki su segment koji u sebi obuhvaća više međusobno povezanih područja:

 • OPĆI PODACI
 • PODACI O ZAPOSLENICIMA
 • EVIDENCIJA RADNOG VREMENA
 • SELF SERVIS SUSTAV
 • GODIŠNJI ODMORI
 • BOLOVANJA
 • OBRAČUN PLAĆA
 • IZVJEŠĆA PO SVIM GORE NAVEDENIM PODRUČJIMA

PODRŽANE GRUPE POSLOVNIH PROCESA

Kadrovska evidencija obuhvaća sve podatke o djelatniku uključujući i veliki broj dodatnih podataka kao npr.:

 • Porezne olakšice,
 • Platne razrede,
 • Bračni status,
 • Strani jezici,
 • Krvna grupa, i sl.

Podržano je izdavanje raznih vrsta rješenja uključivši i godišnje odmore s planiranjem korištenja, odnosno pregledom iskorištenosti.

Obračun plaća je tijesno povezan sa radom kadrovske službe, a preko raznih vrsta primanja, obustava, doprinosa i naknada moguće je upravljati obračunom plaće.

Učinak (osobni ili na razini organizacijske jedinice/poduzeća), prekovremeni, noćni, redovni rad, kao i mnoge druge stvari podržani su u obračunu plaće, kojeg je moguće pustiti neograničeno puta u test varijanti. Nakon obračuna moguće je dobiti sve potrebne liste, rekapitulacije, virmane i sl.

Podržane su i sve zakonske promjene s obzirom na obračun plaća.

 

Aplikacija podržava sve trenutno poznate, kao i očekivane zahtjeve od strane poreznih uprava, a to su:

opći podaci, upravne jedinice, naselja, grupe olakšica, srodstva, ispostave poreznih uprava matični podaci poreznih obveznika, podaci o zaposlenicima, podaci o ostalim obveznicima poreza na dohodak, dodatni podaci poreznih obveznika, promjene adresa, evidencija olakšica po grupama, evidencija uzdržavanih članova, evidencija isplata i plaćenog poreza i prireza za porezne obveznike, isplate kroz obračun plaća, putni nalozi, autorski honorari, ugovori o radu, dodatne isplate koje podliježu obračunu poreza, rekapitulacije i izvješća za POREZNE UPRAVE, ZAP I STATISTIKU, porezne kartice, ID obrazac, JOPPD obrazac, zahtjev za izdavanje porezne kartice

Evidencija obračunatih poreza i prireza puni se iz postojećih aplikacija automatski, u svim slučajevima kada je to moguće (obračun plaća, obračun honorara vanjskih suradnika, obračun putnih naloga vanjskih suradnika), a ostale isplate se mogu samostalno evidentirati.

 

SELF SERVIS SUSTAV – Svaki zaposlenik ima svoj pin za pristup self servis sustavu kroz web sučelje i na izbor su mu pružena razna izvješća:

 • Plan radnog vremena za zaposlenika
 • Evidencija radnog vremena zaposlenika
 • Zadnjih 12 isplata po obračunu plaće i  drugog dohotka za zaposlenika
 • Plan i realizacija godišnjih odmora zaposlenika

REFERENCE

Applicon X
Atlantska plovidba
Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu
HP Hrvatska pošta
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
JGP Libertas
Ministarstvo obrane Republike Hrvatske
Opća bolnica Dubrovnik
Pandopad
Pleso prijevoz
Poliklinika Marin Med
Prirodoslovno matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Profit
Specijalna bolnica Akromion
Zagrebački električni tramvaj
Zagrebački holding
Zavod za javno zdravstvo DNŽ
Zračna luka Ruđer Bošković