Argosy NABA

Skup programskih riješnja za kontinuiranu opskrbu privrednog subjekta materijalom, robom, radovima i uslugama.


PREDNOSTI I OSNOVNE KVALITETE PROIZVODA

Svaki poslovni događaj definiran je jednom vrstom dokumenta.
Istom dokumentu, ovisno o fazi obrade, pristupaju različite službe istog poslovnog subjekta.
Rješenje za nabavu usko je vezano uz skladišno poslovanje, proizvodnju i prodaju, a omogućuje upravljanje aktivnostima u procesu nabave, od planiranja, ugovaranja, praćenja realizacije po planiranom i stvarno ugovorenom stanju, te neposrednog naručivanja.
Osim standardnih izvještaja na raspolaganju je i otvorena mogućnost detaljne analiza cjelokupnog procesa kroz interaktivne izvještaje, kako za cjelokupnu tvrtku tako i za pojedine organizacijske cijeline.

 

Podržani su najvažniji procesi nabave:

a) priprema nabave (usporedba ponude i potreba,te planiranje nabave),
b) realizacija nabave (naručivanje, praćenje realizacije ugovora, kontrola rokova)
c) prijem naručenog (kvantitativna, količinska i vrijednosna kontrola zaprimljenog).

 

PODRŽANE GRUPE POSLOVNIH PROCESA

Procesi planiranja – procesi koji prethode provođenju postupaka javne nabave:
Plan proračuna / Financijski plan
Plan nabave
Razrada plana nabave (povezivanje s planom proračuna / financijskim planom ili kontima)
Specifikacija plana nabave
Planiranje i plan poslovanja su kreativni procesi kojima se određuju ciljevi i mjere za njihovo
ostvarenje.

 

Glavni ciljevi planiranja javne nabave su:

  • osigurati naručiteljima ono što im je potrebno, kada im je potrebno i uz najbolju vrijednost za uloženi novac
  • osigurati točnost i zakonitost u provođenju politike, postupaka i načina nabave
  • povećanje stupnja upravljanja nabavom u organizaciji naručitelja.

Procesi postupaka javne nabave :

• Provođenje nadmetanja
Evidentiranje postupka
Predmet nabave
Odluka o početku postupka
Registriranje ponuda
Odluke o odabiru/ispravku/poništenju

• Ugovaranje
Evidentiranje ugovora sa ili bez pripadajućih stavaka

• Naručivanje/Narudžbenice
Ispis narudžbenice (exportu formate excela,PDF-a …)

• Realizacija
Količinska ( veza s Knjigom nabave i utroška materijala)
Vrijednosna ( veza sa Salda kontima)

• Izvješćivanje
Postupci bagatelne nabave te male i velike vrijednosti
Realizacija plana nabave
Kartice postupka
Lista ugovora
Lista narudžbenica

Korisnički definirana izvješća
• Plan nabave
• Postupci

Samostalno kreiranje prilagođenih izvješća na korisniku vrlo jednostavan i interesantan način.

 

 

REFERENCE

Hrvatska pošta

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

Zagrebački električni tramvaj

Javno gradsko poduzeće Libertas

Ministarstvo obrane RH

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!