Argosy MATE

Skup programskih rješenja koja daje podršku procesima nabave materijala (sirovina, potrošnog materijala, sitnog inventara i službene odjeće) te praćenju zaliha i trošenja.


PREDNOSTI I OSNOVNE KVALITETE PROIZVODA

Svaki poslovni događaj definiran je jednom vrstom dokumenta.
Istom dokumentu, ovisno o fazi obrade, pristupaju različite službe istog poslovnog subjekta.
Završetkom obrade svake faze dokumenta, automatski nastaju zakonski definirane evidencije (skladišna kartica, skladišno stanje, materijalna kartica, materijalno stanje, kartica i stanje sitnog inventara u upotrebi, kartica i stanje službene odjeće, radni nalog, knjigovodstveni nalog).
Analitičke evidencije automatski su usklađene (količinski i vrijednosno) sa sintetičkim evidencijama.
Dnevno ažurno stanje, omogućuje dnevne, mjesečne i godišnje inventure.
Omogućeno praćenje zaliha i planiranje nabave.


PODRŽANE GRUPE POSLOVNIH PROCESA

SKLADIŠNI POSLOVI – zaprimanje i izdavanje artikala, inventure
KALKULATIVNI ODJEL – izrada kalkulacije.
LIKVIDATURA – povezivanje i kontrola, ulaznog računa/terećenja sa primkom/povratima dobavljaču.
MATERIJALNO KNJIGOVODSTVO– knjiženje i vođenje analitičke evidencije količinska/vrijednosna po artiklu i skladištu.
UPOTREBA SITNOG INVENTARA I SLUŽBENE ODJEĆE – knjiženje i vođenje analitičke evidencije po radniku, lokaciji, organizacijskoj jedinici, inventure.
POGONSKO KNJIGOVODSTVO – praćenje utroška po radnom nalogu, poluproizvodu i gotovom proizvodu.
GLAVNA KNJIGA – sumarna knjiženja na konta glavne knjige zaliha, troškova,upotrebe i gotovih proizvoda.
PLAN, ANALIZA NABAVA – promet i stanje po skladištu, artiklu, klasi artikala, tipu artikla, planiranje nabave ovisno o stanju, potrošnji, rokovima upotrebe.


REFERENCE

Hrvatska pošta
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
Zagrebački električni tramvaj
Opća bolnica Dubrovnik
Zavod za javno zdravstvo Dubrovnik
Atlantska plovidba
Zračna luka Dubrovnik
Javno gradsko poduzeće Libertas


This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!