Argosy MEDS

Sustav planiranja rada radnih skupina i naručivanja pacijenata

PREDNOSTI I OSNOVNE KVALITETE PROIZVODA

Planiranje se temelji na sofsticiranom sustavu pravila raspoloživosti radnih skupina. Moguće je definirati sve scenarije u rasporedu rada pojedinih radnih skupina koji se javljaju u svakodnevnoj praksi. U definiranju pravila raspoloživosti korisnicima su na raspolaganju i iznimke i proširenja pravila kojima je moguće podržati stohastičke rasporede koji se mogu javiti u svakodnevnoj praksi.

Sustav detektira konfliktne narudžbe nastale uslijed izmjena pravila i planirane raspoloživosti koje utječu na već naručene termine. Na taj način moguće je na vrijeme obavijestiti pacijente o eventualnoj promjeni termina ili čak odustati od promjene rasporeda.


 

PODRŽANE GRUPE POSLOVNIH PROCESA

KONFIGURACIJA I PLANIRANJE RASPOLOŽIVIH TERMINA RADNIH SKUPINA
NARUČIVANJE IZ BOLNICE
NARUČIVANJE IZ JEDINICA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
OBRADA / REALIZACIJA REZERVIRANIH TERMINA
IZVJEŠTAJNI PODSUSTAV
INTEGRACIJA SA CENTRALNIM SUSTAVOM NARUČIVANJA CEZIH
INTEGRACIJA SA POSTOJEĆIM BOLNIČKIM INFORMACIJSKIM SUSTAVOM

REFERENCE

Opća bolnica Dubrovnik

KOMENTARI KORISNIKA

Uvođenjem sustava planiranja i realizacije narudžbi skraćeno je vrijeme izrade i održavanja plana rada radnih skupina. Informacije o raspoloživim terminima su u stvarnom vremenu dostupne svim ovlaštenim korisnicima, bez obzira na koji način pristupaju sustavu.

Denis Čerimagić, dr. med., neurolog
pomoćnik ravnatelja za kontrolu kvalitete Opće bolnice Dubrovnik